Områdeschef Skogsvård och Tillsyn Nord


Vi söker nu en Områdeschef för att leda Skogsvård och Tillsyn på område Nord, tillhörande funktion skog. Placeringsort är något av SES kontor inom område Nord. Skogsvård och Tillsyn består av trettio medarbetare, till större delen Skogsvårdsledare och Skogvaktare men även Områdeschefer och stab. Vår vision är att nå ”Föryngring i världsklass”. 

Arbetsuppgifter

I rollen som Områdeschef Skogsvård och Tillsyn leder du den operativa skogsvårdsorganisationen inom ditt område.
  • Ctt föryngra och sköta den egna skogen och på uppdrag av privata markägare
  • Ledning och samordning av skogsvård och tillsynsarbete på egna skogen
  • Utveckling av strategier och implementering av nya arbetssätt
  • Budget och resultat
  • Kvalitet i utförda åtgärder
  • Upphandling av skogsvårdsåtgärder tillsammans med Sourcing
Tillsammans med ledningen av Skogsvård och Tillsyn och dina medarbetare driver och utvecklar ni arbetet med skötseln av vår egen och privata markägares skogar. Du ansvarar för utförandet av skogsvård på egen skog och hos privata markägare. I ditt team har du 5 Skogsvårdsledare och 4 Skogvaktare som jobbar på våra olika flödesområden.
Du sitter med i ledningsgruppen för Skogsvård och Tillsyn och arbetar aktivt för att tillsammans med andra delar av organisationen uppnå strategin för den egna skogen. 
Du samarbetar ofta med kollegor från andra delar av organisationen varför du lär dig mycket och har nytta av att ha lätt att lära känna andra och skapa ett förtroende er sinsemellan. Du har även kontakt med viktiga aktörer utanför organisationen, som exempelvis entreprenörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en skoglig högskoleutbildning. Du har goda ledarskapsegenskaper samt intresse och erfarenhet av att leda operativ verksamhet. Erfarenhet inom skogsvård är meriterande. 

Ansökan och kontaktperson

Skicka din ansökan senast 24 juni till rekryterande chef, tillträdande Skogstjänstechef Henrik Furuström. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämpad för tjänsten. Henrik Furuström eller Henrik Lenning svarar gärna på dina frågor.
Henrik Furuström, tillträdande Skogstjänstechef Skogsvård och Tillsyn
070-290 21 96
henrik.furustrom@storaenso.com
Henrik Lenning, Funktionschef Skog
070-380 78 26
henrik.lenning@storaenso.com