Frågor och svar om skogsbränder

Hur mycket av Stora Ensos skog brann sommaren 2018?
Cirka 2600 hektar påverkades. Stora Enso förvaltar skog som ägs av Bergvik Skog vars totala innehav uppgår till cirka 2,3 miljoner hektar. 
Finns brandsäker skog?
Nej det finns ingen brandsäker skog, men genom att följa branschgemensamma säkerhetsbestämmelser vid brandrisk kan vi inom skogsbruket förhindra att bränder uppstår. All skog brinner under långvariga och extrema vädersituationer och vi måste anpassa skogsbruket till klimatförändringar som stormar, torka och bränder. 
Har skogsbränderna ökat de senaste åren?
Forskning visar att det med stor sannolikhet brann avsevärt större arealer längre tillbaka i tiden. Skattningarna ligger på att cirka 1 procent av skogslandskapet årligen brann om vi går tillbaka till tiderna före år 1800. Det vill säga årligen 10 gånger mer än vad som brunnit under 2018. Mindre än en promille eller ungefär 25 000 av 28 miljoner hektar skog eldhärjades under juli och augusti 2018.
Fler frågor och svar finns hos Skogsindustrierna.