Eftersläckningsarbete

Vi har det formella ansvaret för att eftersläcka bränder i våra skogar.  Då säkerställer vi att det inte uppstår bränder igen efter att de släckts av räddningstjänsten. Det är ofta ett omfattande arbete och vi har tydliga rutiner för hur eftersläckningen ska ske. I rutinen anges också vad man som medarbetare ska göra om det börjar brinna i skogen. Vi har också all tänkbar utrustning som behövs vid eftersläckning såsom brandslang och pumpar, men också bår, brandfilt och förbandslåda.
De medarbetare som deltar i eftersläckningsarbetet har genomfört en utbildning i eftersläckning med godkänt resultat. De är anställda hos Stora Enso eller företag som vi har ett gällande skriftligt avtal med.
Ansvarig arbetsledare gör inför varje arbetspass en riskbedömning av arbetet och håller en säkerhetsgenomgång med alla som skall delta i arbetet. Ensamarbete får aldrig förekomma. Ansvarig arbetsledare ska minst en gång per dag underrätta Stora Enso om aktuellt läge.
Läs mer om brandrisker