Brandvakt

Brandvaktens uppgift är att under pågående och/eller efter avslutat maskinarbete hålla uppsikt över arbetsområdet. Brandvakten rör sig över arbetsområdet och alla delar av arbetsområdet ska kontrolleras återkommande. Släckutrustning finns strategiskt utplacerad på arbetsområdet för att vara snabbt tillgänglig om den behöver användas.
Hur länge brandvakten ska stanna på platsen bedöms från fall till fall i samråd med maskinförare eller arbetsledare. Vanligtvis stannar brandvakten kvar på trakten cirka 2 timmar efter det att maskinarbetet avslutats eller efter det att maskinen lämnat trakten.
Om det börjar brinna görs en bedömning av släcknings- eller begränsningsåtgärder. En tumregel är att om branden är större än 10 m2 ska man larma 112 och inrikta sig på att begränsa elden.
De medarbetare som arbetar som brandvakt har genomfört en brandutbildning  med godkänt resultat. De är anställda hos Stora Enso eller företag som vi har ett gällande skriftligt avtal med.