Brandriskindex (Källa MSB)

5E – Extremt stor brandrisk
I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär ”5E” eldningsförbud. 
 
5 – Mycket stor brandrisk
En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär också ”5” eldningsförbud.
 
4 – Stor brandrisk
Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.
 
3 – Normal brandrisk
Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.
 
2 – Liten brandrisk
I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
 
1 – Mycket liten brandrisk
 
Läs mer