Att förebygga och släcka skogsbränder

Stora Enso Skog arbetar med att förebygga skogsbränder. Det handlar till exempel om att anpassa maskinarbetet i skogen och att ha brandvakt. Vid skogsbrand ansvarar Stora Enso Skog för eftersläckningen i våra skogar.
2017 togs branschgemensamma riktlinjer fram för att förhindra skogsbränder. 
Förutom att efterleva branschens riktlinjer vidtar Stora Enso Skog en rad åtgärder för att kunna bedriva skogsbruk på ett säkert sätt.
Förebygga brand 
Brandvakt 
Eftersläckningsarbete 
Brandriskindex 
Frågor och svar om skogsbränder