Miljöprinciper

Stora Enso Skog följer koncernens gemensamma miljöprinciper för virkesanskaffning och uthålligt skogsbruk. Principerna finns att läsa här.  
Sjö i skogen - Stora Enso Skog