Nära dig

Vi finns alltid representerade nära dig och där du har din skog. Här nedan hittar du dina viktigaste kontakter och även de prislistor som gäller för just ditt område.

Din virkesköpare

Namn Lars Berglund
E-post lars.berglund(a)storaenso.com
Telefon 070-6517552
Adress Gävlevägen 25, 81536 TIERP
 

TillbakaFler kontakter i ditt område

Andreas Alexandre 070-5985603, andreas.alexandre(a)storaenso.com
Områdeschef
Johan Femling 072-5034732, johan.femling(a)storaenso.com
Virkesköpare
Ola Åström 072-5352023, ola.astrom(a)storaenso.com
Virkesköpare
Jonas Sandström 070-3545225, jonas.sandstrom(a)storaenso.com
Virkesköpare
Lars Berglund 070-6517552, lars.berglund(a)storaenso.com
Virkesköpare
Stefan Gustafsson 070-3285387, stefan.gustafsson(a)storaenso.com
Virkesköpare

Aktuella prislistor i din kommun

För leveransvirke kontakta din virkesköpare.

Prislistor för Heby

Prislistor för Tierp

Prislistor för Älvkarleby