Så vet du att det är dags att avverka

Skogen är full av tecken som visar när den är mogen för avverkning. Niklas Bergström, virkesköpare på Stora Enso Skog visar här hur du ser när granar och tallar är färdiga att avverka.

Läs mer

Avverka i rätt tid

Att få ränta på de pengar du sätter in på banken är en självklarhet. Det borde vara samma självklarhet att se till att skogen förräntar sig.

Läs mer

Snabbtest: Har du avverkningsmogen skog?

Står du inför avverkning? Gör snabbtestet så får du en indikation om det är dags att avverka i din skog.

Läs mer

Rätt skötsel kan minska viltskador på ungtall

Att hungriga älgar föredrar tall har många skogsägare fått erfara. Så pass att rädslan för betesskador gör att allt färre vågar föryngra med tall. Men med rätt skötsel ökar sannolikheten för en lyckad föryngring. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Skogforsk drivit i samarbete med bland andra skogsbruket, Skogsstyrelsen, SLU och Svenska Jägarförbundet.

Läs mer

Hyggesbränning för ökad biologisk mångfald

Samtidigt som det varnats för brandrisk i stora delar av landet har rök siktats på hyggen i norra Uppland. Närboende som missat informationen har ringt och larmat, men mötts av lugnande besked. Det är Stora Enso Skog, med skogsvårdsledare Anders Isaksson i spetsen, som har genomfört kontrollerade hyggesbränningar på Bergvik Skogs mark, för den biologiska mångfaldens skull.

Läs mer
1 2 3 4 5 6