Skjut upp skatten med skogskonto

För den som äger skog är det ofta stor skillnad i intäkter från år till år, beroende på om man avverkat eller inte. Pengar från stora avverkningar ska räcka länge. Den svenska skogsskattelagstiftningen ger möjligheter att dela upp större intäkter på flera år och därmed också fördela beskattningen över en längre period, i stället för som en klump vid ett tillfälle. En sådan möjlighet är att öppna skogskonto.

Läs mer

Skatteförenklingsutredningen vill slopa skogskontot

Skatteverket, Advokatsamfundet och LRF är några av dem som ställer sig bakom syftet med regeringens skatteförenklingsutredning, där allt ska bli enklare för den enskilde skogsägaren. Remissvaren har lämnats i början av 2015 och någon större enighet i sakfrågorna är svårt att se.

Läs mer

Justera deklarationen för generationsskifte

Generationsskifte är som bekant något som behöver planeras noggrant, inte minst av skattetekniska skäl. Det går att ändra i gamla deklarationer som är upp till fem år gamla och Henrik Malmborg på Areal i Linköping uppmanar till att nyttja den möjligheten.

Läs mer

Dags att deklarera

Snart kommer de första deklarationsblanketterna ut, och även om det är ett ovanligt lugnt år på skattefronten finns det några saker du bör tänka på om du vill få ut det mesta möjliga av din deklaration.

Läs mer

Stora förändringar i beskattning av skogsägare

Förutom regeringens förslag på förändringar för skogsbruket har skatteförenklingsutredningens förslag överlämnats. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för skogsägare och kan innebära risk för högre skatt för skogsägare som planerar att avverka.

Läs mer
1 2 3 4