Hjälp med finansieringen av skogsvård

I skogsbruket behöver man göra åtgärder som både kostar och ger pengar. Nu går det att dra av kostnaderna mot en framtida virkeslikvid.

Läs mer

Nu är det äntligen dags

Är du en av alla skogsägare som planerar att ta tag i röjningen, men som känner på dig att det inte kommer att bli av i år heller? Du är i gott sällskap. Det är väldigt vanligt att man har ambitionen att röja själv men att det i verkligheten inte hinns med.

Läs mer

Så höjer du timmerandelen i skogen

Att timret är det sortiment som betalar sig bäst i skogen vid avverkning är väl känt. Men skillnaderna i olika bestånd varierar stort, så vad gör man för att maximera mängden timmer genom sin skogsskötsel?

Läs mer

Så höjer du ditt netto

Fördelarna med att förröja innan gallring är många. Du kan öka medelstammen och minska avverkningskostnaden och på lång sikt få finare bestånd i din skog.

Läs mer

Röjningen viktig för att få pengarna tillbaka vid förstagallring

Förstagallringen är tänkt att vara det tillfälle då ungskogen för första gången ska ge positiv avkastning. Men skogsytorna som inte röjts ökar och riskerar att krossa denna gamla sanning. Skogsägare som låter bli att röja eller tar bort för lite träd i samband med röjningen, riskerar att hamna i en situation där man får betala för förstagallringen.

Läs mer
1 3 4 5