När snön knäcker träden

När det snöar, samtidigt som temperaturen växlar mellan varmt och kallt, fastnar snön i trädkronorna. Är det dessutom blåsväder, är risken för snöbrott som störst. Det betyder att toppen på trädet knäcks under tyngden av snön. Mest utsatt är eftersatt röjnings- och gallringsskog.

Läs mer

Några tips för lyckad röjning

Hur vet du var och om det är dags att röja? Det första är att kolla i din skogsbruksplan. Där finns en bedömning av hur behovet av röjning kommer att se ut i de olika delarna av din skog. Lämpligt antal stammar efter röjning är 1 800–2 300 st per hektar. Det motsvarar ett avstånd på ca 2–2,5 meter mellan varje träd, det utrymmet behöver varje träd för att växa bra. Gå sedan ut i skogen och inspektera beståndet på de aktuella områdena.

Läs mer

Enskilda skogsägare röjer mest

Enligt statistik från Skogsstyrelsen ökar röjningen i svenska skogar, och det är enskilda skogsägare som står för den största ökningen. Under 2014 ökade den totala arealen röjd skog från 392 000 till 426 000 hektar. Sett över en treårsperiod röjdes mest skog av enskilda skogsägare.

Läs mer

Så förbereder du din skog för tuffare väder

Planering och framförhållning är nyckelord för att få skogsbestånd som står emot väderväxlingar och förändringar i klimatet. Det finns mycket du som skogsägare kan göra för att stå bra rustad.

Läs mer

Låt inte ungskogen växa för länge

Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött och en misskött – det vill säga orörd – skog är större än man kan tro. Sett över en hel omloppstid kan skillnaden i vinst vid slutavverkning vara så stor som upp till 60 000 kronor per hektar.

Läs mer
1 2 3 4 5