Undvik skadeinsekter – röj grova stammar i rätt tid!

Nyröjda grova stammar kan vara perfekta yngelplatser för skadeinsekter. Därför är det viktigt att röja bestånd med stor andel grovt virke vid rätt tidpunkt. För gran rekommenderas augusti-september, för tall mitten av maj–mitten av juli.

Läs mer

Förbered röjsågen

Om din röjsåg stått oanvänd ett tag behöver du ge din lite extra uppmärksamhet och omvårdnad innan du börjar arbeta med den. Då får du en såg som är lättare att jobba med och som är säkrare.

Läs mer

Dyrt att inte röja i tid

Att röja är nödvändigt, och det är dyrt att inte röja i rätt tid. Kostnader och tidsåtgång ökar snabbt på några år. Dessutom blir tillväxten nedsatt, och det drabbar den framtida avkastningen. En van röjare hinner med ungefär 1,5 hektar per dag när röjningen görs i rätt tid. Om röjningen görs några år senare sjunker arbetsprestationen till 0,3 hektar per dag.

Läs mer

För många ungskogar är eftersatta

Över hela landet finns stora områden ungskog som behöver röjas. Det bäddar för sämre skog i framtiden om ingenting görs. Alltför många skogsägare väljer att inte röja sin skog, antingen på grund av tidsbrist, bristande kunskaper eller att man inte ser nyttan, menar Skogsstyrelsen.

Läs mer

Vårens skogliga att-göra-lista

Snart skymtar musöron på buskar och träd; startskottet på den kraftfulla tillväxtsäsongen som ligger framför oss. Innan det blir allt för lövigt och grönt i skogen är det också bra att inspektera dina föryngringar och röja grövre tall. Med hjälp av en skogsbruksplan lägger du enkelt upp en plan för årets skogliga åtgärder.

Läs mer
1 2 3 4 5