Skogsägare struntar i föryngring

Skogsstyrelsens sammanställning visar att 35 procent av skogsföryngringarna i västra Värmland inte är godkända. I Sverige som helhet är andelen 19 procent. På sikt blir effekten lägre tillväxt av skog och sämre avkastning för skogsägarna. Det visar Skogsstyrelsens uppföljning för västra Värmland 2009-2012.

Läs mer

Vår i plantskolan och miljoner plantor ska ut

– Just nu är vi i färd med att sådden av vårt sista växthus, i första omgången av tre, så snart är alla växthus fyllda med plantor, säger Oskar Skogström vid plantskolan i Sör Amsberg.

Läs mer
1 2 3 4