Skydda vattendrag billigare

När skogen avverkas är det viktigt att lämna kantzoner runt sjöar och vattendrag för att skydda dem. Det är visserligen dyrt för skogsägaren att avstå virkesvolymer, men en studie visar att plockhuggning kan ge ett betydligt billigare skydd.

Läs mer

Avsättningar måste sparas minst en omloppstid

Förvaltningsrätten har slagit fast att skog som avsatts som generell naturvårdshänsyn vid avverkning måste förbli orörd i åtminstone en omloppstid. Därför är det viktigt att den naturvård som ritas in verkligen ska gälla.

Läs mer

Skogsbruket ska lyfta skogens sociala värden

Skogsbruket behöver ta ett större ansvar för skogens sociala värden. Skogsstyrelsens färska regeringsuppdrag om sociala värden blir en viktig pusselbit i detta arbete.

Läs mer

Vitryggig hackspett ska räddas av fler lövskogar

Bergvik Skog och Skogsstyrelsen har tecknat ett naturvårdsavtal som ska bevara och skapa drygt 10 000 hektar lövskog i Mellansverige. Anledningen är att den utrotningshotade vitryggiga hackspetten behöver lövrika, gamla skogar med mycket död ved för att överleva.

Läs mer
1 2 3 4