Olika skydd för skog med höga naturvärden

Frivillig avsättning, biotopskydd, naturreservat, naturvårdsavtal. Det finns många former för att skydda skog med höga naturvärden.

Läs mer

Enklare att skydda skog – och få ersättning för den

Har du skog med höga naturvärden som du vill skydda? Nu har det blivit enklare att lämna förslag om det. Om skogen sedan blir formellt skyddad, kan du få ersättning.

Läs mer

Hyggesbränning för ökad biologisk mångfald

Samtidigt som det varnats för brandrisk i stora delar av landet har rök siktats på hyggen i norra Uppland. Närboende som missat informationen har ringt och larmat, men mötts av lugnande besked. Det är Stora Enso Skog, med skogsvårdsledare Anders Isaksson i spetsen, som har genomfört kontrollerade hyggesbränningar på Bergvik Skogs mark, för den biologiska mångfaldens skull.

Läs mer

Skogsstyrelsen uppmanar till röjning

Skogsstyrelsen gör en särskild satsning för att lyfta behovet av röjning. Röjning är en av de viktigaste åtgärderna i skogen och att röja sin skog är såväl en lönsam investering som ett aktivt naturvårdsarbete och en bra viltvårdsåtgärd.

Läs mer

Större arealer strandskyddade områden

Dagens utvidgade strandskydd slutar att gälla den 31 december i år och länsstyrelserna ser över vilka områden som ska fortsätta att skyddas. Det visar sig nu att många länsstyrelser föreslagit att utöka strandskyddet permanent och att större arealer kommer att vara skyddade.

Läs mer
1 2 3 4