Skogsindustrierna välkomnar nationellt skogsprogram

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en förstudie om ett nationellt skogsprogram. Skogsindustrierna välkomnar beslutet och ser ett nationellt skogsprogram som en naturlig vidareutveckling av regeringens initiativ ”Skogsriket”.

Läs mer

Vad är en miljövänlig produkt för dig?

Se vad olika svenskar anser vara miljövänligt! Filmen togs fram i anslutning till Skogsnäringsveckan 2013.

Läs mer
1 3 4 5