Skydda grönsaksodlingen med granmassa

Många grönsaksodlare lägger både tid och kraft på att ta bort skyddande plast från fälten när odlingssäsongen är över. Det kan de numera slippa, tack vare en helt nedbrytbar odlingsduk av granmassa som efter skörden plöjs ner i jorden.

Läs mer

Framtidens fisk växer på träd

Detta är namnet på ett forskningsprojekt som fått en halv miljon kronor i stöd av Vinnova. Syftet med projektet är att skapa en ny värdekedja ”från skog till bord” med det slutgiltiga målet att bygga upp en pilotinfrastruktur för att demonstrera hela värdekedjan skog > fiskfoder > odlad fisk > skogsgödsel.

Läs mer

Stora investeringar i svenska bruk

De närmaste åren satsas det rejält på bruken i Skoghall och Skutskär. Totalt investerar Stora Enso 300 miljoner kronor.

Läs mer

Skog och bioekonomi är vägen framåt

– Skogen i våra länder kan ta oss in i en ljus framtid, sa lantbruksminister Sven-Erik Bucht på ett seminarium som Finlandsinstitutet arrangerade tillsammans med tankesmedjan Global utmaning den 5 februari. På plats var också Finlands näringsminister Olli Rehn.

Läs mer

Hänsynsåtgärder ger resultat

För 20 år sedan började man lämna kvar höga stubbar och skogsdungar på hyggen. Förhoppningen var att det skulle gynna den biologiska mångfalden. Nu kommer forskningsresultaten som visar att det verkligen fungerar.

Läs mer
1 2 3 4 5