Skonsammare och effektivare avverkning med Rätt Metod

Ingen vill lämna sönderkörd mark efter sig. Sedan några år använder Stora Enso Skog en egenutvecklad metod för att minska markskadorna.

Läs mer

Hjälp med finansieringen av skogsvård

I skogsbruket behöver man göra åtgärder som både kostar och ger pengar. Nu går det att dra av kostnaderna mot en framtida virkeslikvid.

Läs mer

Så höjer du timmerandelen i skogen

Att timret är det sortiment som betalar sig bäst i skogen vid avverkning är väl känt. Men skillnaderna i olika bestånd varierar stort, så vad gör man för att maximera mängden timmer genom sin skogsskötsel?

Läs mer

Samordna gallringen och tjäna pengar

Dags att gallra? Genom att samordna gallringen med andra skogsägare kan du minska kostnaderna och öka intäkterna.

Läs mer

Så höjer du ditt netto

Fördelarna med att förröja innan gallring är många. Du kan öka medelstammen och minska avverkningskostnaden och på lång sikt få finare bestånd i din skog.

Läs mer
1 2 3 4