Mer pengar till forskning för hållbart skogsbruk

Ett nytt avtal mellan Formas (ett forskningsråd med uppdrag från regeringen) och Skogforsk garanterar att 356 miljoner kronor ska läggas på hållbart skogsbruk de kommande fyra åren. Det innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram.

Läs mer

Skogsägare sitter på en framtida guldgruva

Det går bra för svensk skogsindustri som rest sig och går en ljusnande framtid till mötes. Som skogsägare sitter du på en framtida guldgruva.

Läs mer

Skydda grönsaksodlingen med granmassa

Många grönsaksodlare lägger både tid och kraft på att ta bort skyddande plast från fälten när odlingssäsongen är över. Det kan de numera slippa, tack vare en helt nedbrytbar odlingsduk av granmassa som efter skörden plöjs ner i jorden.

Läs mer

Framtidens fisk växer på träd

Detta är namnet på ett forskningsprojekt som fått en halv miljon kronor i stöd av Vinnova. Syftet med projektet är att skapa en ny värdekedja ”från skog till bord” med det slutgiltiga målet att bygga upp en pilotinfrastruktur för att demonstrera hela värdekedjan skog > fiskfoder > odlad fisk > skogsgödsel.

Läs mer

Mer kunskap, direkt!

Hur räknar man ut antal stammar per hektar? Vad är en hybridasp? Och hur höjer man tillväxten i skogen? Svaren finns på Kunskap Direkt, ett webbaserat kunskapssystem som tagits fram i samarbete mellan Skogforsk, LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.

Läs mer
1 2 3 4