Skogsfastighet lika god avkastning som en bostadsrätt

På 15 år ger en skogsfastighet lika god avkastning som en bostadsrätt i Stockholm. Aktier ger något bättre avkastning, men till avsevärt högre risk. Det visar rapporten ”Skogen som alternativ till privat pensionssparande”.

Läs mer

Nya stöd för skogliga åtgärder

Genom EU:s landsbygdsprogram finns nu fyra nya stöd för skogliga åtgärder. Ett av dessa, Skogens miljövärden, har du som enskild skogsägare möjlighet att söka om du vill utveckla skogens natur- och kulturvärden. Du kan bland annat få bidrag för att gallra fram lövrik skog.

Läs mer

Dags att göra årets budget för skogen

Det är tidig vår och skogsbruksplanen är uppdaterad. Alltså är det läge att göra en budget för vilka investeringar som behövs och vilken avkastning skogen kan ge, på både kort och lång sikt.

Läs mer

Stora investeringar i svenska bruk

De närmaste åren satsas det rejält på bruken i Skoghall och Skutskär. Totalt investerar Stora Enso 300 miljoner kronor.

Läs mer

Skog och bioekonomi är vägen framåt

– Skogen i våra länder kan ta oss in i en ljus framtid, sa lantbruksminister Sven-Erik Bucht på ett seminarium som Finlandsinstitutet arrangerade tillsammans med tankesmedjan Global utmaning den 5 februari. På plats var också Finlands näringsminister Olli Rehn.

Läs mer
1 2 3 4 5 8