Betala inte mer än det kostar

Kontrakt på avverkningsrätt till självkostnad innebär att du bara betalar vad det kostar att avverka. Du får också betalt exakt för de timmerkvaliteter som finns i din skog. På det här sättet undviker du att missa möjligheten till en högre intäkt.

Läs mer

Justera avverkningarna i fastighetsdeklarationen

Snart är det dags för fastighetstaxering av skogs- och lantbruksfastigheter.

Deklarationen kommer under hösten och före det behöver du inventera vad som gäller för dig eftersom de förtryckta siffrorna bygger på gamla uppgifter. Fastighetstaxering sker vart tredje år och från1 januari 2014 gäller nya värden.

Läs mer

Olagliga avverkningar har hittats med satelliter

Skogsstyrelsen åtalsanmäler ett 20-tal avverkningar som genomförts utan avverkningsanmälan. Avverkningarna har identifierats med hjälp av satellitbilder.

Läs mer
1 4 5 6