Har din skog drabbats av storm?

De senaste veckorna har flera stormar drabbat södra och mellersta Sverige, och många skogsägare inom Stora Enso Skogs verksamhetsområde. Gorm och Helga har på vissa håll orsakat mer eller mindre omfattande stormfällningar och skadad skog.

Läs mer

Rätt metod i skolan

Under hösten har elever på skogsbruksgymnasier i både Alfta och Ljusdal fått lära sig Rätt Metod, Stora Enso Skogs egenutvecklade metod för att minska markskador. Syftet är att inspirera både elever och lärare samt att ge eleverna insikt i hur man jobbar ute i verkligheten.

Läs mer

Planera nya skogen medan den gamla står kvar

Dags för föryngring? Då gäller det att tänka efter och planera noga. Föryngring är en ansvarsfull åtgärd som präglar skogen för många decennier framåt. – Låt marken och nuvarande skog berätta, uppmanar Jonas Sandström på Stora Enso Skog.

Läs mer

Så tänker du Rätt Metod i din skog

Sedan några år tillbaka använder Stora Enso Skog en egenutvecklad metod för att minska markpåverkan vid avverkningar, den kallas Rätt Metod. Vad bör du som markägare känna till om Rätt Metod? Finns det saker som du kan åtgärda på egen hand? Här får du några enkla tips som gör att du kan ligga ett steg före inför nästa avverkning.

Läs mer

Skogsbilvägen tjänar många syften

Även om du inte står inför en snart stundande avverkning eller gallring kan en skogsbilväg fortfarande vara en bra investering. Vägen kan komma väl till hands om du behöver inspektera eller utföra en oplanerad avverkning till följd av till exempel storm eller snöbrott. Dessutom blir det lättare att ta sig ut till markerna för att till exempel plocka bär och svamp eller för att jaga.

Läs mer
1 2 3 4 5 6