Stora Enso blir skogsägare

Vi är ett bolag som arbetar med hållbarhet och innovation. Det är vi väldigt stolta över. I framtiden vill vi byta ut plast mot förnyelsebara material. Att äga egen skog ger oss förutsättningar att lyckas.
Skogsråvaran kommer att vara central för att skapa hållbara och förnybara lösningar som ersätter fossila material. En hållbar framtid där vi hela tiden utvecklar nya produkter från skogen!

Stora Enso har en stark tilltro till utvecklingen av verksamheten i Sverige. Affären med Bergvik Skog innebär att vi kan fortsätta att verka lokalt – nära dig. Den ger oss också förutsättningar att utveckla och förbättra våra tjänster till dig som är skogsägare. Vårt innovationsarbete är viktigt eftersom det ger möjligheter till en ökad lönsamhet för dig som samarbetar med oss.

Stora Enso kommer att äga 70 procent av Bergvik Skog Väst. Resterande innehav kommer att ägas av FAM  (Wallenbergsstiftelser), Länsförsäkringar samt ett konsortium av ägare som består av Kåpan, Tredje AP-fonden, AB Karl Hedin, Persson Invest och Tham Invest.

Övergångsperioden till det nya ägandet är minst 4 månader. Mer information och en karta över de områden Stora Enso kommer att äga kan du se här.

Har du frågor? Maila skog.info@storaenso.com