Därför ska du sköta skogen

Att vara ekonomiskt framgångsrik i sitt skogsägande handlar om att förstå hur man som skogsägare genom sina insatser i skogen kan påverka skogens ekonomiska potential. Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött och en misskött – det vill säga orörd – skog är större än man kan tro. Sett över en hel omloppstid kan skillnaden i vinst vid slutavverkning vara så stor som upp till 60 000 kronor per hektar.
darfor_topbild

Röjning och gallring

För att odla fram grova och värdefulla timmerträd behöver du röja och gallra. Röjning görs när skogen är ung, och gallring kan göras två till tre gånger per omloppstid. Vid gallring i röjda skogar så får du ett positivt netto vid utförandet. 

Skillnaden i dimensionsutveckling mellan en välskött, det vill säga röjd och gallrad, och misskött skog kan vara väldigt stor. I en bördig granskog är träden 30–35 cm efter 75 år om du röjer och gallrar. Utan röjning och gallring är träden däremot oftast inte mer än 10–15 cm. Och det är de tjocka stammarna som ger sågtimmer, som är den typ av virke du får absolut bäst betalt för.
darfor_stammar

darfor_plan

Skogsbruksplan

Eftersom utvecklingen av din skog hänger mycket på tajming, och  eftersom en misskött skog relativt snabbt tappar i värde jämfört med en välskött, så är det bra att skaffa sig en handlingsplan för den närmaste tiden. Vad du då behöver är en skogsbruksplan. Skogsbruksplanen ger dig underlag för att fatta rätt beslut i rätt tid, underlag för ekonomisk planering, volymer, arealer, tillväxt, åldrar och åtgärdsklasser, kartmaterial, certieringsunderlag m.m. En skogsbruksplan är helt enkelt grunden till ett framgångsrikt skogsägande. 
Klicka här för att räkna ut vad en skogsbruksplan kan kosta  för din fastighet. 

Till beräkningsverktyget
Se hur mycket du kan förlora på att inte sköta din skog.