Nu bygger vi i trä!

Det byggs nytt och renoveras som aldrig förr. Först kom ökningen av träanvändning inom renoveringssektorn och nu sker ett uppsving inom bostadsbyggandet, enligt rapporten ”Så går det för skogsindustrin”.

– Den låga räntan gör att folk bokstavligen ser om sitt hus. Förutom att det byggs mycket nytt så fortsätter människor att renovera, även efter det att ROT-avdraget sänktes, säger Lars Johansson på Stora Enso Skog.

I dag byggs tio procent av flervåningshusen med trästomme men efterfrågan är större än produktionskapaciteten och Lars ser en stor potential:

– Urbaniseringen fortsätter och det finns inte tillräckligt med mark och då måste vi bygga på höjden. Tidigare har inte trä varit aktuellt för hus högre än två våningar, men med nya material som exempelvis CLT, korslimmat trä i moduler, går det att bygga hus med upp till tjugo våningar, i trä. Det är också vanligare att man bygger en träkonstruktion ovanpå en befintlig i betong, när man bygger på med fler våningar. Det ger både lättare konstruktioner och ett miljövänligt material. Det märks att lobbyarbetet kring miljövänliga byggmaterial börjat ge effekt. Människor ställer krav, säger Lars Johansson.

Ny pelletsfabrik vid sågverket i Ala

– Vi har en kontinuerlig produktutveckling och utvecklingen av sågverksprodukter är en mycket viktig del, säger Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Därför gör företaget nu också stora investeringar. Vid Stora Ensos sågverk i Ala har en pelletsfabrik och panna byggts och håller just nu på att provköras. I januari 2017 kommer fabriken att tas i bruk och kommer innebära uppemot tio nya arbetstillfällen vid sågverket. Totalt är det en investering på 150 miljoner kronor.

Mot bakgrund av tillväxten i europeiskt byggande har Stora Enso också byggt ut sågverket i polska Murow från 70 000 kubikmeter trävaror till 400 000 kubikmeter.