Nära dig

Vi finns alltid representerade nära dig och där du har din skog. Här nedan hittar du dina viktigaste kontakter och även de prislistor som gäller för just ditt område.

Din virkesköpare

Namn Niklas Bergström
E-post niklas.bergstrom(a)storaenso.com
Telefon 072-7335575
Adress Snickerivägen 7, 79532 Rättvik
 

TillbakaFler kontakter i ditt område

Daniel Timblad 072-5137554, daniel.timblad(a)storaenso.com
Områdeschef
Lewi Köppler 076-2173835, lewi.koppler(a)storaenso.com
Vikesköpare
Niklas Bergström 072-7335575, niklas.bergstrom(a)storaenso.com
Virkesköpare
Marcus Söderberg 073-0869620, marcus.soderberg(a)storaenso.com
Virkesköpare
Lewi Köppler 076-2173835, lewi.koppler(a)storaenso.com
Virkesköpare
Joakim Danielsson 076-1355617, joakim.danielsson(a)storaenso.com
Virkesköpare
Adam Gradén 070-2249685, adam.graden@storaenso.com
Virkesköpare .

Aktuella prislistor i din kommun

För leveransvirke kontakta din virkesköpare.

Prislistor för Falun

Prislistor för Rättvik