Ny metod minskar markskador

Ingen vill lämna sönderkörd mark efter sig. Stora Enso Skog använder därför en egenutvecklad metod för att minska markskadorna.
Metoden heter kort och gott Rätt Metod och innebär att man lägger större fokus på hur och var man drar vägar vid gallring och avverkning. På det viset undviks skador på marken som annars lätt uppstår när fullastade skotare drar fram.
Basvägar dras där marken har bäst bärighet, gärna högt upp i terrängen. När vägen huggs upp lägger man alla grenar och toppar från de avverkade träden direkt i vägen. På detta sätt får man en risad och väl preparerad basväg som kommer att hålla för många turer med fullastad skotare.
Fördelarna med att använda Rätt Metod är många. Det spar tid och bränsle och är mer skonsamt för både natur och maskiner. Det jämnare underlaget ger också en behagligare arbetsmiljö med mindre skakningar för föraren.
Rätt Metod
Till vänster ser du det traditionella sättet att avverka en trakt. Skördaren som avverkar träden följer ytterkanten och lägger sedan långa slag eftersom det är det mest effektiva och ekonomiska sättet att arbeta vid avverkningsarbetet. Det innebär ofta att vägen inte blir optimal för det efterföljande skotningsarbetet. Skotaren som ska köra ut virket kommer att bli tvungen att passera ett antal fuktigare områden med risk för körskador. Och med risk för ökade kostnader.
Till höger ser du Rätt Metod, där skördaren börjar med att hugga upp och förbereda de så kallade basstråken som läggs i högre områden som har bäst bärighet. Dessa basstråk kommer att bära den tyngsta trafiken och skotaren kan därmed undvika fuktigare områden med tung last.

FILM: Rätt Metod

Vegard Haanaes och Jan Skogh berättar mer om varför man ska använda Rätt Metod och hur det fungerar i praktiken.

Läs mer

”Rätt Metod” nu för gallring

”Rätt Metod gallring” tar rygg på konceptet Rätt Metod slutavverkning. Med en tydlig struktur hur man öppnar, planerar och driver sin trakt förväntas produktiviteten öka och miljön bli ännu bättre, även för gallring.

Rätt Metod minskar dieselförbrukningen

Dieselförbrukningen minskar, enligt indikationer från en studie som gjorts på maskinlaget bakom Rätt Metod Slutavverkning. Det är inte bara positivt ur produktivitetssynpunkt utan även miljön förbättras i och med minskade koldioxidutsläpp.