Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

2019-05-31

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.

» Läs mer

Stora Enso återställer vattenmiljöer för flodpärlmussla och havsöring

2019-05-24

Minskade vattenflöden, kraftverk, timmerflottning och skogsbilvägar. Lars-Ove Persson, naturvärdesspecialist på Stora Enso, pekar på flera orsaker till att havsöring och andra arter har minskat i Skärjån i gränsen mellan Söderhamns och Gävle kommun. Nu pågår ett stort projekt med att återställa vattenmiljöerna.

» Läs mer

Årets Säkerhetsinitiativ 2018 till Lars Göran Söderqvist

2019-02-15

När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Under fredagen prisades Lars Göran Söderqvist för sin enastående insats. – Som tur var låg flickan helt stilla. Hade hon rört sig hade det kunnat gå riktigt illa, säger Lars Göran.

» Läs mer

Samarbetspartners prisas för säkerhetsinsatser

2019-02-13

Säkerhet och hälsa är Stora Enso Skogs högst prioriterade framgångsfaktorer. Det gäller såväl egna medarbetare som samarbetspartners och människor som vistas runt verksamheten. Varje år gör Stora Enso Skogs samarbetspartners viktiga insatser för säkerheten.

» Läs mer

Dubbelt så många sommarjobb i Stora Enso Skog

2019-01-09

Inför sommaren 2019 finns dubbelt så många sommarjobb att söka hos Stora Enso Skog jämfört med 2018. Från 15 i fjol till 30 i år.
– Vi vill lära känna fler framtida medarbetare och ge fler studenter en möjlighet att komma ut och träffa branschen, säger Mikael Palm som är rekryteringsansvarig.

» Läs mer

Fler nyheter i vårt arkiv