Nära dig

Vi finns alltid representerade nära dig och där du har din skog. Här nedan hittar du dina viktigaste kontakter och även de prislistor som gäller för just ditt område.

Din virkesköpare

Namn Lars Berglund
E-post lars.berglund(a)storaenso.com
Telefon 070-6517552
Adress Gävlevägen 25, 81536 TIERP

Din virkesköpare

Namn Conny Larsson
E-post conny.larsson@storaenso.com
Telefon 073-0828468
 

TillbakaFler kontakter i ditt område

Robert Andersson 073-0549820, robert.andersson(a)storaens.com
Områdeschef
Ola Åström 072-5352023, ola.astrom(a)storaenso.com
Virkesköpare
Lars Berglund 070-6517552, lars.berglund(a)storaenso.com
Virkesköpare
Stefan Gustafsson 070-3285387, stefan.gustafsson(a)storaenso.com
Virkesköpare
Mats Andersson 073-6628633, mats.x.andersson(a)storaenso.com
Virkesköpare
Olof Fernström 073-0738914, olof.fernstrom(a)storaenso.com
Virkesköpare
Conny Larsson 073-0828468, conny.larsson@storaenso.com
Virkesköpare

Aktuella prislistor i din kommun

För leveransvirke kontakta din virkesköpare.

Prislistor för Östhammar

Prislistor för Tierp