Vem får jaga?

Vi vill erbjuda jakt för så många som möjligt och i varje jaktlag bör det finnas ett lämpligt antal jägare. Målet är att skapa jaktområden med en jägartillsättning som ger utrymme för såväl givande jaktupplevelser som produktionsanpassad avskjutning. 
Tillgång till jakt och fiske ingår som en del i anställningen för tillsvidareanställda inom Stora Enso Skog. Med detta följer en skyldighet för all personal att vid utövande av jakt och fiske, och i samband med tjänst, bevaka Stora Ensos marker och vatten mot intrång och att våra bestämmelser efterlevs. 
Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången:
1. Tillsvidareanställda och pensionärer i Stora Enso Skog & Bioenergi
2. Övriga anställda och pensionärer i Stora Enso-koncernen
3. Fast engagerade entreprenörer och deras fast anställda som jobbar åt Stora Enso Skog & Bioenergi
4. Återkommande virkesleverantörer och andra samarbetspartners
5. Ortsbor
6. Övriga
Turordningsreglerna gäller den som saknar jaktmöjligheter.
Prioritering av unga jägare, 25 år och yngre
Unga jägare är prioriterade i ovanstående turordning och ges lägre avgift för jakt.