Utbildning om skog och klövvilt

Genom webbutbildningen ”Skog och klövvilt” kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt. Vi har valt att göra den tillgänglig för en bred grupp och ser gärna att du tar del av den.
Vi ställer krav på genomförd utbildning av jägare som jagar på mark upplåten av oss.
Utbildningen är gemensamt framtagen av Stora Enso Skog, Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog.
Läs mer på www.skogochklovvilt.se
Rådjur - Stora Enso Skog