Riktlinjer för jakt på Stora Ensos marker

Jaktlag och jägare på marker
upplåtna av Stora Enso Skog förväntas följa våra riktlinjer för jakt och verka
för att våra skogliga mål kan uppnås.
Som motprestation till våra
jaktupplåtelser ingår att utöva jakt på ett sätt som bidrar till att
jaktområdets (älgskötsel- kronskötsel- eller licensområdets) mål uppfylls. Alla
möjligheter att uppnå avskjutningsmålen på barmark bör utnyttjas.
Här kan du läsa våra riktlinjer för jakt