Riktlinjer för jakt på Stora Ensos marker

Jaktlag och jägare på marker upplåtna av Stora Enso Skog förväntas följa våra riktlinjer för jakt och verka för att våra skogliga mål kan uppnås.
Som motprestation till våra jaktupplåtelser ingår att utöva jakt på ett sätt som bidrar till att jaktområdets (älgskötsel- kronskötsel- eller licensområdets) mål uppfylls. Alla möjligheter att uppnå avskjutningsmålen på barmark bör utnyttjas.
Här kan du läsa våra riktlinjer för jakt