Rapportering/uppföljning
av jakt

Rapporteringen av jaktresultat är en viktig del i förvaltningen. På så sätt kan vi följa upp de mål som finns för hur många djur som ska skjutas, samt följa älgstammens utveckling och sammansättning.
Utöver rapporteringen av fällda djur ska även en korrekt genomförd älgobs rapporteras. Rapportering av biologiska data i form av kalvvikter och ålder ger ökad kunskap om älgstammen och därmed bättre underlag för förvaltningsbeslut.
Insamling av data ska göras enligt SLU:s manualer för att säkerställa hög kvalitet och jämförbarhet över tiden.
alg_storaenso