Nyheter om jakt i Stora Enso

Nyheter/förändringar i våra kommande jaktupplåtelser
1. Vi inför fast avgift för alla jaktlag genom att slå ihop areal- och fallavgift.
2. Vi kommer tillämpa en avtalstid om 360 dagar (5/7 – 30/6). Avtalet upphör utan uppsägning och nya avtal upprättas varje år.
3. Avtalet är kombinerat med fakturan och gällande/accepterat efter betalning. Jakt får påbörjas först efter att betalning erlagts.
4. Jaktlagets kontaktperson mot oss är fortsättningsvis alltid jaktledaren.
5. Anställda och pensionärer vid Stora Enso samt ungdomar som under kalenderåret uppnår högst 25 år betalar 75 % av normal avgift. För att avgiften ska kunna beräknas korrekt krävs personnummer vid registrering i Jaktrapport.
För de jaktlag som idag har en arealavgift och dessutom betalar en fallavgift för skjuten älg, blir det en förändring. Vi ser flera fördelar och förenklingar med ett totalbelopp som då även inkluderar de så kallade fallavgifterna.
Jaktupplåtelseavtalet på 360 dagar upphör utan uppsägning men kan och kommer i de flesta fall att förnyas årligen. Vi tycker att vi har väl fungerande jaktlag på våra marker och vill ha fortsatt gott samarbete med dessa.
Avtalet som är kombinerat med fakturan kräver inga underskrifter utan är accepterat av båda parter efter att betalning skett. Vi ser den nya modellen som en avsevärd förenkling mot tidigare.
Jaktledaren är mottagare av avtal/faktura och vår kontaktman mot jaktlaget. Var särskilt noggrann med att jaktledarens kontaktuppgifter i Jaktrapport är korrekta och hålls uppdaterade. E-postadress krävs alltid då en stor del av vår kommunikation med jaktlaget/jaktledaren kommer ske med mail.
En viktig ändring är att fast anställda inom hela Stora Enso koncernen ges reducering av avgiften, tidigare gällde detta bara anställda i Stora Enso Skog & Bioenergi. För registrering av anställda och ungdomar i Jaktrapport krävs personnummer. Personnumret är skyddat och visas inte efter registrering.

Jaktmarker som delas av nya ägare

En del jaktlag kommer få sitt jaktområde delat av två eller flera nya ägare, detta innebär att dessa jaktlag kommer att få sluta flera av varandra oberoende avtal för att kunna arrendera samma jaktmark som tidigare.

När kommer avtalen?

Vi hoppas kunna skicka ut de nya upplåtelseavtalen i slutet av juni. Förfallodatum är framflyttat till 31/8 men ska vara betald innan jakt får påbörjas. Avtal anses ha slutits när fakturan är betald. 

Lediga jaktmarker – Anbudsområden

Vi har några jaktmarker där nuvarande jakträttsinnehavare förklarat att man inte längre vill arrendera marken. Dessa marker kommer vi inom kort att erbjuda till nya eller befintliga jaktlag genom att begära in anbud. Anbudshandlingar kommer läggas ut på jaktrapport.se