Våra funktioner

Stora Enso Skogs organisation är uppbyggd av nio funktioner – Produktion, Skogsbruk, Lokala köp, Virke, Transport, Ekonomi, Information, Verksamhetssupport och Strategi & Utveckling. 
Vi har verksamhet i hela Mellansverige. 
Kontaktuppgifter till Stora Enso Skogs olika funktioner och kontor hittar du här. 
Våra regioner - Stora Enso Skog