Vårt skogsinnehav

Från och med 31 maj är Stora Enso skogsägare.
Skogsinnehavet i Sverige uppgår till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner
hektar är produktiv skogsmark – ett av Sveriges största skogsinnehav.
Stora Enso har tagit 70 procent av marken i Bergvik Skog Väst och skogen kommer att förvaltas av Stora Enso Skog. Att äga egen skog skapar förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot en hållbar framtid. En framtid där skogen är central för att skapa hållbara och förnybara lösningar som ersätter fossila material

Stora Ensos skogsinnehav

RÖD Stora Enso AB
SVART AB Karl Hedin
ROSA Gysinge Skog AB
GRÖN Hällefors Tierp Skogar AB
BLÅ Kopparfors Skogar AB
GUL Persson Invest AB
GRÅ Tham Invest AB