Våra dotterbolag

Timmertåg - Stora Enso Skog
Vårt helägda dotterbolag Stora Enso Skog A/S anskaffar virkesråvara i Norge och har sitt kontor i Elverum.
Vårt helägda dotterbolag Stora Enso Bioenergi AB köper, förädlar och säljer träbränsleprodukter. Företaget är ett av Sveriges största träbränsleföretag och verkar i första hand i södra och mellersta Sverige. För mer information om Stora Enso Bioenergi, klicka här.  
Vårt delägda dotterbolag Sydved AB har som uppgift att sköta virkesförsörjningen till Stora Ensos bruk Nymölla och Hylte. För mer information om Sydved, klicka här. 
Vi har även ett delägt dotterbolag som heter Trätåg AB. Det är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. För mer information om Trätåg,  klicka här.