Skogen i Skolan

Stora Enso Skog är sedan många år engagerade i Skogen i Skolan. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.
Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden. Läs mer om verksamheten på www.skogeniskolan.se.