Fastighetsaffärer

Hela Stora Ensos före detta skogsinnehav ägs sedan 2004 av Bergvik Skog.
Alla fastighetsaffärer sköts av Bergvik Skog och vi hänvisar därför till dem när det gäller dessa frågor. 

Kontaktinformation:
Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun
Telefon 023-583 00, Fax 023-583 01
Hemsida: www.bergvikskog.se
Bergvik Skog