Strategi & Utveckling

Stora Enso Skog AB
791 80 FALUN

Namn E-post Telefonnummer
Maria Andrén Castagna
Projektledare 
maria.andrencastagna(a)storaenso.com 070-2691861
Charlotte Brodén
Verksamhetsutvecklare 
charlotte.broden(a)storaenso.com 070-6682232
Lovisa Haglöf
Projektledare 
lovisa.haglof(a)storaenso.com 076-7846302
Erik Hultman
Projektledare 
erik.hultman(a)storaenso.com 076-8238656