Strategi & Utveckling

Stora Enso Skog AB
791 80 FALUN

Namn E-post Telefonnummer
Lovisa Haglöf
Funktionschef 
lovisa.haglof(a)storaenso.com 076-7846302
Maria Andrén Castagna
Projektledare 
maria.andrencastagna(a)storaenso.com 070-2691861
Erik Lind
Verksamhetsutvecklare 
erik.lind(a)storaenso.com 072-5545310
Erik Hultman
Projektledare 
erik.hultman(a)storaenso.com 076-8238656