Skogsskötsel

Stora Enso Skog AB
Nord – 79180 Falun
Mitt – Bruksvägen 11, 81695 Åmotsbruk
Sydväst – John Ericssongatan 2, 68230 Filipstad

Mitt

Namn E-post Telefonnummer
Anna Femling
Skogsvårdsledare 
anna.femling(a)storaenso.com 072-7152804
Anders Isaksson
Skogsvårdsledare 
anders.isaksson(a)storaenso.com 070-6909524
Tommy Lag
Skogsvårdsledare 
tommy.lag(a)storaenso.com 070-5857551
Jan Rosqvist
Skogsvårdare 
jan.rosqvist(a)storaenso.com 070-6364074
Pär Rundquist
Skogsvårdsledare 
par.rundquist(a)storaenso.com 070-5418172
Bengt Rös
Skogsvårdare 
bengt.ros(a)storaenso.com 070-5264078

Nord

Namn E-post Telefonnummer
Petra Silfver
Vik Skogsskötselchef 
petra.silfver(a)storaenso.com 070-6513031
Lars Albinsson
Skogsvårdare 
lars.albinsson(a)storaenso.com 070-2328850
Jan Erixon
Skogsvårdsledare 
jan.erixon(a)storaenso.com 070-5686273
Mats-Åke Hansson
Skogsvårdsledare 
mats-ake.hansson(a)storaenso.com 01046-77301
Johan Hermansson
Skogsvårdsledare 
johan.hermansson(a)storaenso.com 070-5691930
Rolf Olsson
Skogsvårdare 
rolf.o.olsson(a)storaenso.com 01046-77872
Jonas Svensson
Skogsvårdsledare 
jonas.svensson(a)storaenso.com 072-5615751
Anna Thunell
Skogsvårdare 
anna.thunell(a)storaenso.com 01046-77309

Sydväst

Namn E-post Telefonnummer
Per-Erik Dalin
Skogsskötselchef 
per-erik.dalin(a)storaenso.com 070-3708154
Malin Fridlund
Skogsvårdsledare 
malin.fridlund(a)storaenso.com 070-2041529
Lars Holmberg
Skogsvårdsledare 
lars.holmberg(a)storaenso.com 070-5195200
Göran Johansson
Skogsvårdsledare 
goran.x.johansson(a)storaenso.com 073-0660637
Thomas Larsson
Skogsvårdsledare 
thomas.x.larsson(a)storaenso.com 072-7115096
Frida Mellgren
Skogsvårdsledare 
frida.mellgren(a)storaenso.com 070- 6449370