Nyttjanderätter

Stora Enso Skog AB
Bruksvägen 11
81695 Åmotsbruk

Namn E-post Telefonnummer
Michael Larsson
Nyttjanderättschef 
michael.larsson(a)storaenso.com 070-3700041
Gunnar Blomqvist
Nyttjanderätter, vägar 
gunnar.blomqvist(a)storaenso.com 070-3353163
Per Forsman
Jakt- och viltansvarig 
per.forsman(a)storaenso.com 070-6091047
Kjell Hedberg
Jakt- och viltansvarig och nyttjanderätter 
kjell.hedberg(a)storaenso.com 070-2061934
Mikael Jonsson
Jakt- och viltansvarig och nyttjanderätter 
mikael.p.jonsson(a)storaenso.com 070-5687129
Bo Karlsson
Jakt- och viltansvarig och nyttjanderätter 
bo.g.karlsson(a)storaenso.com 070-2701004
Jörgen Steffansson
Jakt- och viltansvarig och nyttjanderätter 
jorgen.steffansson(a)storaenso.com 070-5800191
Samuel Ståhl
Jakt- och viltansvarig och nyttjanderätter 
samuel.stahl(a)storaenso.com 070-3428987