Skogsvård och tillsyn

Stora Enso Skog AB

Namn E-post Telefonnummer
Ida Bränngård
Skogstjänstechef 
ida.branngard@storaenso.com 070-3063405
Hampus Blomstrand
Skogstjänsteutvecklare 
hampus.blomstrand(a)storaenso.com 076-1475457
Linda Bride
Verksamhetsanalytiker 
linda.bride@storaenso.com 070-1486457
Henrik Furuström
Områdeschef Skogsvård och Tillsyn Nord 
Henrik.Furustrom(a)storaenso.com 070-2902196
Stefan Olofsson
Områdeschef Skogsvård och Tillsyn Mitt  
stefan.olofsson(a)storaenso.com 070-5497091
Marco Boudreau
Områdeschef Skogsvård och Tillsyn Sydväst  
marco.boudreau(a)storaenso.com 076-1022513

Mitt

Namn E-post Telefonnummer
Mats Johnsson
Skogvaktare Östra & Västra Bergslagen 
mats.x.johnsson(a)storaenso.com 070-6528316
Lars-Erik Vindeland
Skogvaktare Gästrikland-NordUppland 
lars-erik.vindeland(a)storaenso.com 070-6117558

Nord

Namn E-post Telefonnummer
Lars Albinsson
Skogvaktare Norra och Västra Dalarna 
lars.albinsson(a)storaenso.com 070-2328850
Johan Hermansson
Skogvaktare Norra Hälsingland 
Johan.Hermansson(a)storaenso.com 070-569 19 30
Torbjörn Häll
Skogvaktare Södra Hälsingland 
torbjorn.hall(a)storaenso.com 070-2745354
Mikael Olsson
Skogvaktare i Härjedalen 
Mikael.pj.olsson@storaenso.com 070-206 37 38
Emiliano Zocca
Skogvaktare Östra Dalarna 
Emiliano.Zocca(a)storaenso.com 076-1034934

Sydväst

Namn E-post Telefonnummer
Tomas Berggren
Skogvaktare Norra Värmland 
tomas.berggren(a)storaenso.com 070-3815603
Bo Melker Karlsson
Skogvaktare Östra Värmland 
bomelker.karlsson(a)storaenso.com 070-5571776
Anders Niklasson
Skogvaktare Fryksdalen 
anders.niklasson@storaenso.com 070-0011550
Christian Umeland
Skogvaktare Västra Värmland Bohusdal 
christian.umeland(a)storaenso.com 072-7343705