Skogshushållning

Stora Enso Skog AB

Namn E-post Telefonnummer
Daniel Forsberg
Skötselchef 
daniel.forsberg@storaenso.com 070-6538406
Eva Stattin
Föryngringsspecialist 
eva.stattin(a)storaenso.com 072-5534943
Robert Berg
Skogsskötselspecialist 
robert.berg(a)storaenso.com 070-5180005
Anna Norén
Skogsdata och digital utveckling  
anna.noren(a)storaenso.com 070-6782283