Mitt

Stora Enso Skog AB
Gävlevägen 25
815 36 Tierp

Namn E-post Telefonnummer
Ida Bränngård
Produktionsområdeschef 
ida.branngard(a)storaenso.com 070-3063405
Hans Abelsson
Produktionsledare/Köpplanerare 
hans.abelsson(a)storaenso.com 070-3452099
Josefine Ahlbäck
Produktionsledare 
josefine.ahlback(a)storaenso.com 070-5490970
Daniel Dahl
Produktionsledare 
daniel.dahl(a)storaenso.com
Dan Holmgren
Produktionsledare 
dan.holmgren(a)storaenso.com
Kauko Hänninen
Produktionsledare 
kauko.hanninen(a)storaenso.com
Per-Åke Nilsson
Produktionsledare 
per-ake.nilsson(a)storaenso.com
Stefan Olofsson
Produktionsledare 
stefan.olofsson(a)storaenso.com
Martin Roth
Produktionsledare 
martin.roth(a)storaenso.com 073-0455549