Produktion

Stora Enso Skog AB
791 80 Falun

Namn E-post Telefonnummer
Rebecka Rödin
Funktionschef Drivning 
rebecka.rodin(a)storaenso.com 070-6524072
Anna Hedman
Inköpsadministratör 
anna.hedman(a)storaenso.com 070-2047590
Göran Hylander
Flödeskoordinator 
goran.hylander(a)storaenso.com 070-3721890
Henrik Lenning
Funktionschef Skog 
henrik.lenning(a)storaenso.com 070-3807826
Marko Alm
Virkesvärdesspecialist 
marko.alm(a)storaenso.com 070-6042301
Mattias Bränngård
Inköpsansvarig 
mattias.branngard(a)storaenso.com 072-7235711
Johan Haglöf
Affärsutvecklingsansvarig 
johan.haglof(a)storaenso.com 070-5644922