Norra Uppland-Gästrikland

Stora Enso Skog AB
Bruksvägen 11
81695 Åmotsbruk

Namn E-post Telefonnummer
Andreas Alexandre
tf. Marknadsområdeschef 
andreas.alexandre(a)storaenso.com 070-5985603
Lars Berglund
Virkesköpare 
lars.berglund(a)storaenso.com 070-6517552
Johan Femling
Virkesköpare 
johan.femling(a)storaenso.com 072-5034732
Stefan Gustafsson
Virkesköpare 
stefan.gustafsson(a)storaenso.com 070-3285387
Rasmus Håkansson
Virkesköpare 
rasmus.hakansson(a)storaenso.com 073-0632114
Jonas Sandström
Virkesköpare 
jonas.sandstrom(a)storaenso.com 070-3545225
Ola Åström
Virkesköpare 
ola.astrom(a)storaenso.com 072-5352023