Östra Värmland

Stora Enso Skog AB
Johan Ericssongatan 2
682 30 Filipstad

Namn E-post Telefonnummer
Ulf Ejenstam
Områdeschef 
ulf.ejenstam(a)storaenso.com 070-3613110
Andreas Axnér
Virkesköpare 
andreas.axner(a)storaenso.com 070-3950428
Gustaf Geijer
Virkesköpare 
gustaf.geijer(a)storaenso.com 070-3950429