Ledning

Stora Enso Skog AB
791 80 Falun

Namn E-post Telefonnummer
Rebecka Rödin
Funktionschef Drivning 
rebecka.rodin(a)storaenso.com 070-6524072
Jennie Johansson
Verksamhetsanalytiker 
jennie.johansson(a)storaenso.com 072-1669017
Göran Hylander
Flödeskoordinator 
goran.hylander(a)storaenso.com 070-3721890
Per Olsson
Chef Stab Drivning  
per.olsson(a)storaenso.com 070-2661539
Mats Ericsson
Chef Intraprenad  
mats.ericsson(a)storaenso.com 070-3782601
Johan Nordlund
Områdeschef Härjedalen/Norra och Södra Hälsingland 
Johan.x.Nordlund(a)Storaenso.com 076-1047222
Martin Busk
Områdeschef Norra och Västra Dalarna/Östra Dalarna 
martin.busk(a)storaenso.com 070-5974759
Lars Erlandsson
Områdeschef Gästrikland och Norduppland/Mälardalen 
lars.erlandsson(a)storaenso.com 070-2192034
Adam Burström
Områdeschef Östra/Västra Bergslagen  
adam.burstrom(a)storaenso.com 070-6528737
Per-Erik Dalin
Områdeschef Norra/Östra Värmland  
per-erik.dalin(a)storaenso.com 070-3708154
Örjan Olsson
Områdeschef Fryksdalen/Västra Värmland-Bohusdal  
orjan.olsson(a)storaenso.com 070-5196700